Walter Earl Fluker

Етичне лідерство: репутація, ввічливість та співтовариство

Деталі

Курс створений як для вже існуючих, так і для майбутніх лідерів у сфері освіти, бізнесу, некомерційних організацій, академічних, релігійних та інших професій. Курс розглядає три основні сфери етичного лідерства: репутацію, основану на моралі; гнучкі акти ввічливості; відчуття співтовариства.

Також висвітлюються особистісні, громадські та духовні аспекти лідерства в контексті, за визначенням Флакера, «перехрестя життєвого світу та систем»; та охоплює, в загальних рисах, принципи та застосування на практиці етичного лідерства, на основі великої кількості існуючих теорій.

Етичне лідерство – це привласнення та об’єднання традицій, які сформували репутацію та донесли її значення до суспільства. Етичні лідери, таким чином, являються лідерами, чия репутація була сформована мудрістю, звичками та застосуванням певних традицій, частіше за все більше, ніж однієї. Проте вони все одно ототожнюються з певними культурними звичаями. Зрештою, етичне лідерство піднімає питання цінностей стосовно первинного інтересу.

Характеристики
Заклад освіти: Бостонський університет
Вартість: $50 – з сертифікатом; безкоштовно – без сертифікату
Сертифікат: так (на платній основі)
Тривалість: 8 тижнів
Трудомісткість: 3-4год/тижд
Мова: англійська
Субтитри англійські

Уолтер Флакер, професор етичного лідерства Бостонського університету. Він являється редактором проекту Документів Говарда Турмана та керівник проекту Мартіна Лютера Кінга молодшого, який сприяє розвитку етичного лідерства.

Професору Флакеру асистуватиме Робін Масі, науковий співробітник курсу, магістр образотворчих мистецтв, магістр педагогіки, докторант Педагогічного центру Бостонського університету, стипендіат Центру репутації та соціальної відповідальності. ЇЇ дослідження сконцентроване на перетині етики та образотворчого мистецтва.

Розділ 1 «Вступ та огляд»
Цей розділ знайомить з видатними етичними лідерами та пропонує учасникам поділитися власним досвідом.

Розділ 2 «Погляд на лідерство»
Цей розділ оглядає деякі загальні теорії лідерства та їх застосування на практиці.

Розділ 3 «Стоячи на перехресті світів»
Цей розділ починається з власної історії, яка контекстуалізує мову життєвого світу і систем, та охоплює небезпечні перетини та кризу лідерства.

Розділ 4 «Що таке етичне лідерство?»
Цей розділ надає раннє визначення етичного лідерства, яке об’єднує динаміку духовності, етики та лідерства як шлях вирішення складних задач, пов’язаних з розвитком репутації базованої на моралі, ввічливості та співтовариства.

Розділ 5 «Шляхи застосування етики»
Цей розділ розглядає п’ять шляхів, за розумінням західного світу, теорії та застосування на практиці етики, та шляхи впливу цих перспектив на лідерство на перетині життєвого світу та систем.

Розділ 6 «Репутація»
Цей розділ ознайомлює з «Моделлю етичного лідерства», яка являє собою інтерактивний концептуальний посібник з відносин та взаємодії як такої, суспільства та настрою. Будуть обговорюватись три наступні риси: чесність, співчутливість та надія.

Розділ 7 «Ввічливість»
Цей розділ фокусується на етичному понятті ввічливості та представляє три головні цінності соціального застосування: розпізнавання, повага та шанобливість.

Розділ 8 «Співтовариство»
Цей розділ досліджує етичний ідеал співтовариства та знайомить з трьома аспектами розуміння тонкощів: сміливість, справедливість та співчуття.

Розділ 9 «Залишатись напоготові на перехресті»
Цей розділ досліджує внутрішні та зовнішні фактори оточуючого середовища лідерів та представляє практичні вміння та навички, які необхідні етичним лідерам для ведення переговорів та трансформування «дорожнього рух на перехресті».

Розділ 10 «Етичне прийняття рішень на перехресті»
Цей розділ представляє процес прийняття рішень для лідерів, який містить проникливість, обережність та вирішення. Учасники курсу писатимуть власне дослідження на конкретному прикладі, яке буде першим кроком до випускного проекту.

Розділ 11 «Підведення підсумків»
В цьому розділі студенти повинні використовувати інструменти зі свого інструментарію етичного лідера, для створення плану випускного проекту. Сюди входять стратегічне бачення та план персональних дій студента, пов’язаний з певним соціальним питанням або поняттям.

Принципи та застосування на практиці етичного лідерства, з використанням «Моделі етичного лідерства»:

  • Розповідні та драматургічні методи розвитку репутації, ввічливості та співтовариства;
  • Концептуальну модель етичного прийняття рішень під час ведення переговорів на перетині точок життєвого світу та систем;
  • Різноманітні теорії та методи етичного аналізу у сфері лідерства;
  • Особисті основні цінності, які проявляються у «визначні моменти, які змушують лідерів обирати між конкуруючими цінностями та ідеями, в які вони палко вірять»;
  • Етичний інструментарій лідера може бути застосований у контексті кожного студента, в якості практики протягом всього життя.

facebook – https://www.facebook.com/edX

twitter – https://twitter.com/edXOnline

youtube – https://www.youtube.com/user/edxonline?sub_confirmation=1

linkedin – https://www.linkedin.com/company/edx

plus.google – https://plus.google.com/+edXOnline/videos

reddit – https://www.reddit.com/r/edx

Учасники курсу матимуть доступ до Інструментарію етичного лідерства, який розроблений для лідерів, які мають справу зі складними етичними питаннями в громадській сфері, та включає в себе наступне:

  • Модель етичного лідерства;
  • Модель етичного прийняття рішень;
  • Шляхи застосування етики;
  • Запам’ятовування, переказ та переживання історій;
  • Огляд, прослуховування та вивчення.

Учасникам пропонується розробити свій власний інструментарій з етичного лідерства, за допомогою відео вправ, які проводить професор Флакер, анкетування, обговорень на форумах, ведення журналу та оцінювання.

Також студенти матимуть можливість переглянути більше 100 відео інтерв’ю, які являються ключовим компонентом курсу. Ви отримаєте корисні знання від лідерів у сфері бізнесу, благодійності, освіти та політики.

Учасники, які мають намір отримати сертифікат, повинні набрати щонайменш 60%, або більше, правильних відповідей.

Система оцінювання:
Інструментарій етичного – 40%
лідерства. Вправи
Участь в обговореннях на форумі – 15%
Записи у журналі – 15%
Випускний проект – 30%