Міжнароднаконференція «Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи »


2_97

Запрошуємо Вас 16-17 червня 2016 р. взяти участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи»

Місце проведення конференції – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20).

За результатами роботи конференції буде підготовлено спеціальні випуски фахових наукових журналів «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка» (педагогічні науки) та «Vеrsus» (філософські науки) та видано збірник тез конференції.

Напрями роботи конференції:

  • Теоретико-методологічні й методичні засади освіти впродовж життя.
  • Психологічні, педагогічні засади особистісного і професійного розвитку різних категорій дорослих.
  • Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців.
  • Неформальна освіта різних категорій дорослих як ресурс регіонального розвитку.
  • Міжнародний та історико-педагогічний досвід освіти дорослих.

Форма участі – очна, дистанційна, заочна.

Коментарів немає.

Залиште свій коментар